wrestlingMówi się, że wrestling jest sportem udawanym. Można się spierać, ale poniższy filmik dowodzi prawdziwości tej tezy.